Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Saznajte više

Otvaranje domova u kriznim vremenima

Sarađujemo s našom zajednicom kako bismo ponudili smještaj u hitnim slučajevima, od prirodnih katastrofa do sukoba velikih razmjera.

Od 2012. u kriznim situacijama smještaj je pronašlo preko 250,000 ljudi

Airbnb domaćini širom svijeta nude podršku kada je to najpotrebnije. Upoznajte ljude koji to omogućuju.

Zahvaljujući našoj globalnoj zajednici domaćina, donatorima i partnerskim organizacijama, Airbnb.org je uspio povezati više od 140.000 ljudi s privremenim smještajem.

Kako su Carmen i njeni sugrađani pomagali jedni drugima nakon uragana Maria.

Pružamo zajednicama način da se ujedine kada dođe do katastrofe. Putem programa Airbnb.org, ljudi mogu ponuditi besplatan smještaj komšijama koji se moraju evakuisati.

Airbnb.org je pomogao 100.000 ljudi koji bježe od rata da pronađu smještaj.

Mogu biti potrebne godine da se zajednica u potpunosti oporavi od velike katastrofe. Airbnb.org pomaže u finansiranju smještaja za humanitarne radnike koji obavljaju kritičan posao za obnovu zajednica.

Stvaranje svijeta ukorijenjenog u pripadanju

Airbnb.org ima viziju svijeta u kojem bilo ko može pronaći smještaj u kriznim situacijama u koji je dobrodošao. Kako bi ova vizija postala stvarnost za sve, Airbnb.org je kreirao skup principa posvećenosti vezanih za raznolikost, pravičnost, inkluziju i prilagođen pristup.

Mi pomažemo drugim neprofitnim organizacijama da ostave trajni uticaj.

Upoznajte nekoliko partnera koji su pomogli da se oblikuje Airbnb.org.
IRC odgovara na najgore humanitarne krize na svijetu i ljudima čiji su životi i uslovi za život uništeni sukobima i katastrofama pomaže da prežive, oporave se i preuzmu kontrolu nad svojom budućnošću.
Build Change je organizacija za prevenciju i oporavak od katastrofa koja s lokalnim zajednicama dizajnira stabilna rješenja za stanovanje.
HIAS je globalna jevrejska neprofitna organizacija koja pruža zaštitu i pomoć izbjeglicama, tražiocima azila i drugom prisilno raseljenom stanovništvu širom svijeta.
Community Sponsorship Hub omogućava zajednicama širom SAD-a da prime izbjeglice i druga raseljena lica.