Els je domaćin u Rimu koji je ugostio izbjeglicu putem programa Airbnb.org.

Pomozite pri pružanju smještaja za 100.000 izbjeglica koje bježe iz Ukrajine

Ponudite smještaj besplatno ili uz popust putem programa Airbnb.org ili donirajte kako biste pomogli da se naše finansiranje dodatno proširi.

Vaša podrška je važna

Airbnb.org finansira kratkoročni smještaj za najviše 100.000 ljudi koji bježe iz Ukrajine. Podržavamo naše goste izbjeglice bez obzira na nacionalnost, rasu, etničku pripadnost ili način na koji se identifikuju.

Možete pomoći tako što ćete ponuditi privremene smještaje besplatno ili uz popust putem programa Airbnb.org ili donirati novac za finansiranje boravaka.

Linda, domaćin u Dallasu, primila je izbjeglice putem programa Airbnb.org.

Ponudite smještaj

Počnite ugošćavati besplatno ili uz popust.

Kako funkcioniše ugošćavanje

  • Omogućit ćete udoban krevet i osnovne sadržaje za period od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Saznajte više o ugošćavanju gostiju izbjeglica
  • Airbnb.org sarađuje s neprofitnim organizacijama koje provjeravaju jesu li uslovi za goste izbjeglice ispunjeni i pomažu im prije, tokom i nakon boravka.
  • Airbnb domaćinima pruža AirCover koji uključuje osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD, zaštitu od oštećenja u iznosu od 1 milion USD i još mnogo toga.
Fode je gost izbjeglica koji je boravio kod domaćina u Italiji putem programa Airbnb.org.

Svaka donacija pomaže u ispunjavanju suštinske potrebe za smještajima za hitne slučajeve za one koji bježe iz Ukrajine i druge u krizi.

Kako funkcioniše doniranje

  • 100% vaše donacije će se koristiti za povezivanje ljudi s privremenim smještajem.
  • Smještaji su potpuno besplatni za goste našeg programa.
  • Donacije se mogu odbiti od poreza u mjeri dozvoljenoj lokalnim poreznim zakonima.
Josue ugošćava putem programa Airbnb.org kako bi dočekao ljude koji bježe od mnogih vrsta katastrofa.

Trebate li pomoć?

Trenutno ne nudimo smještaj direktno pojedincima. Airbnb.org sarađuje s drugim partnerskim neprofitnim organizacijama koje rezervišu i koordiniraju smještaje za goste izbjeglice.

Šta rade naše partnerske neprofitne organizacije

Naši partneri su neprofitne organizacije koje pomažu u primanju izbjeglica. Ove organizacije podržavaju svoje klijente u pronalaženju smještaja i još mnogo toga. Aplikacije za finansijska sredsta neprofitnih organizacija se prihvataju samo uz poziv.

Šta radi Airbnb.org

Airbnb.org pruža bespovratna sredstva i tehnologiju našim partnerskim neprofitnim organizacijama koje koordiniraju privremeni smještaj za svoje klijente.

Naši partneri

  • HIAS
  • Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Kako Airbnb daje svoj doprinos

Podrška domaćinima

Airbnb domaćinima pruža AirCover koji uključuje osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD, zaštitu od oštećenja u iznosu od 1 milion USD i još mnogo toga.

Finansiranje boravaka

Airbnb i donatori doniraju sredstva za privremeni smještaj za najviše 100.000 izbjeglica koje bježe iz Ukrajine.

Odricanje od naknada

Airbnb se odriče naknada za domaćine i goste za sve boravke izbjeglica u okviru programa Airbnb.org.